(Vergelyk die mees resente BDV pdf-weergawe op die BDV webblad by proefvertalings)

Die lofprysing lui: "Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. •Amen."

In die BDV is daar by Matteus 6:13b 'n voetnoot wat lui:

Want … Amen: Volgens teksgetuienis was hierdie lofprysing nie aanvanklik deel van die bronteks nie. Dit het egter so deel van die liturgie van die vroeë kerk geword dat dit mettertyd in baie mss opgeneem is en sodoende deel van die gebed geword het.

Dit is min of meer 'n soortgelyke rede waarom Markus 16:9-20 wel ook in die teks van die 1983-vertaling en die BDV opgeneem is. In die BDV lui die voetnoot aan die einde van Markus 16:8:

bang: Ander mss en vroeë vertalings bevat ook ná hierdie vers nog Mark 16:9-20. Hoewel aanvaar word dat dit 'n later invoeging is, is dit in die gedrukte bronteks tussen vierkantige hakies opgeneem op grond van die tradisie.

Let daarop dat die lofprysing in die "Ons Vader" in Lukas 11:4 ontbreek, ook in die 1933/53-vertaling en 1983-vertaling.

 

JSN Solid is designed by JoomlaShine.com